Thanon Song Prapha, Si Kan, Khet Don Mueang, Krung Thep Maha Nakhon 10210

09-52563258 ain0410@hotmail.com

Throw-ups

Throw-ups คือศิลป์ที่ต้องแข่งกับความเร็ว แข่งกับเวลา โดยจะเน้นการใช้ที่ง่ายๆพื้นฐานอย่าง เช่น ขาว – ดำ เมื่อดูตัวอักษรจะรู้ถึงความรวดเร็วในการเขียนเพราะต้องแข่งกับเวลา ซึ่งไม่เน้นความสวยงามสักเท่าไร เน้นความไว ไม่นิยมเขียนตัวอักษรยาวๆ มักจะใช้ตัวอักษรน้อยคำ อาจใช้เส้นในการตัดขอบเพื่อให้ดูมีมิติ และสวยงามมากขึ้น

throw ups graffiti

throw ups graffiti

throw ups graffiti


บางผลงานความหมายของภาพก็เข้าใจยากขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานจะแสดงผลงานนั้นออกมาเป็นแบบไหน เมื่อมองผลงานแบบนี้ก็มักจะทำให้คนที่เห็นชวนให้คิดตามไปกับภาพนั้น