Thanon Song Prapha, Si Kan, Khet Don Mueang, Krung Thep Maha Nakhon 10210

09-52563258 ain0410@hotmail.com

Piece

Piece หรือ Fill-in เป็นผลงานที่มีความคล้ายกับ Throw-ups แค่จะมียากและซับซ้อนกว่าผลงานต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์มาก โดยใช้ศิลปินคนเดียวในการสร้างมีมิติมากกว่าความสวยงามก็เช่นเดียวกัน ผลงานจะเป็นภาพ หรือตัวอักษรจะทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้

 graffiti piece

 graffiti piece

 graffiti piece

ภาพนี้ได้รวมเอาทั้งตัวอักษร และรูปภาพมารวมกันเป็นเรื่องราว


graffiti piece