Thanon Song Prapha, Si Kan, Khet Don Mueang, Krung Thep Maha Nakhon 10210

09-52563258 ain0410@hotmail.com

Graffiti ศิลปะที่แสดงถึงความคิด

art-55

Graffiti คือ การถ่ายทอดความรู้สึกลงไปบนกำแพงด้วยการขูดขีดเขียน เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีกของคำว่า grafito ซึ่งมีความหมายว่าการเขียนคำหรือรูปภาพลงไปในผนังกำแพงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในยุคสมัยนี้เรารู้จักจากพวก Hiphop ที่พ่นสีตามกำแพงเป็นลายเซ็นต์ของตัวเอง หรือ รูป 2D 3D ที่สะท้อนสังคมบ่งบอกถึงความคิดของเจ้าของภาพ กราฟฟิติถูกมองว่าเป็นการแสดงออกของความคับแค้นใจในสังคม และ โหยหาอิสระภาพ นั้นก็ย้อนกลับไปยุคที่มีการกดขี่ จนเป็นเหตุให้เกิดการจลาจล เหตุเพราะสังคมที่มีแต่ความโกงหกหลอกลวง และไม่มีความเป็นธรรม พวกเค้าจึงแสดงออกเชิงความสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบศิลป์ Graffiti ที่เป็นการพ่นสีลงบนกำแพงแสดงออกถึงความคิดและปัญหาที่เจ้าของภาพพยายามจะสื่อออกมาให้เห็น มันคือเสรีภาพของการแสดงออกที่ไร้ขอบเขตที่ไม่จำกัดจะเป็นใครก็ได้ที่ไหนก็ได้