Thanon Song Prapha, Si Kan, Khet Don Mueang, Krung Thep Maha Nakhon 10210

09-52563258 ain0410@hotmail.com

Type of graffiti

ประเภทของกราฟฟิตี้

Featured Image

Tag

graffiti Tag คือการศิปล์ที่แยกออกเป็นที่เน้นการเขียนลายเซ็นหรือจะเป็นนาทแฝงของเจ้าของผลงานนั้น โดยใช้สีสเปรย์ ปากกา หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดสีได้ ส่วนมากก็มักจะใช้สีเดียวในการเขียน รูปแบบของตัวอักษรนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลจะออกแบบ ที่เห็นกันอยู่บ่อยก็จะเป็นตัวอักษรธรรม และตัวอักษรติดกัน […]

Featured Image

Bubble

Bubble หรือ Block คือศิปล์บนท่องถนนทีมักจะเห็นได้บ่อยๆบนท้องถนนในต่างประเทศซึ่งก็ได้อิทธิผลมากจากเพลงแร็พ ดนตรี อาร์แอ็นบี รูปแบบจะเป็นการเขียนตัวอักษรที่มีความคล้ายกับ tag แตกต่างกันตรงที่จะไม่ใช้สีเดียวหรือสองสี จะเน้นการเขียนที่มีมิติมากกว่านั้น คือใช้สีสามสี

Featured Image

Piece

Piece หรือ Fill-in เป็นผลงานที่มีความคล้ายกับ Throw-ups แค่จะมียากและซับซ้อนกว่าผลงานต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์มาก โดยใช้ศิลปินคนเดียวในการสร้างมีมิติมากกว่าความสวยงามก็เช่นเดียวกัน ผลงานจะเป็นภาพ หรือตัวอักษรจะทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้ ภาพนี้ได้รวมเอาทั้งตัวอักษร […]

Featured Image

Throw-ups

Throw-ups คือศิลป์ที่ต้องแข่งกับความเร็ว แข่งกับเวลา โดยจะเน้นการใช้ที่ง่ายๆพื้นฐานอย่าง เช่น ขาว – ดำ เมื่อดูตัวอักษรจะรู้ถึงความรวดเร็วในการเขียนเพราะต้องแข่งกับเวลา ซึ่งไม่เน้นความสวยงามสักเท่าไร […]

GRAFFITI

อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับศิลปะกราฟฟิตี้ที่มีความสวยงาม และเท่ในตัวเองอยู่ในตัว ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคิลปินฮิปฮอป และอีกหลากหลายแนวเพลงเป็นอีกศิลปะหนึ่งที่สร้างผลงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบสะท้อนสังคมออกมาเป็นรูปภาพ ซึ่งนี้คือศิลป์ข้างถนนที่แสดงจุดยืนของศิลปินได้เป็นอย่างดี บางคนมองเป็นการทำลายความสวยงาม แต่บางผลงานที่สร้างสรรค์ก็ทำให้สังคมได้รู้ว่า Graffiti คือศิลป์ที่น่าสนใจ

Latest News