Thanon Song Prapha, Si Kan, Khet Don Mueang, Krung Thep Maha Nakhon 10210

09-52563258 ain0410@hotmail.com

graffiti ในสายตาคนไทย

สำหรับประเทศไทยแล้ว graffiti จะมีอยู่ให้เห็นบางตาม บ้านร้างดึกร้างกำแพง ส่วนพวกที่ทิ้งผลงานตามดึกหรือบ้านที่มีผู้คนอาศัยสำหรับประเทศไทยถูกมองว่าเป็นพวกกวนเมือง การแสดงออกของการพ้นสีของประเทศไทยยังดูแต่ศิลป์ยังไม่ค่อยเห็นถึงการเสียดสีสังคม หรือการเมืองเท่าไรนัก แต่มีการส่งเสริมจัดประกวดในงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อให้เหล่าศิลปินทั้งหลายได้มาแสดงฝีมือในงานนอกเหนือจากการพ้นสีหรือขูดเขียนเขียนตามที่สาธารณะ ในงานยังได้จัดหัวข้อการขูดขีดเขียนรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิงเงินรางวัล ศิลปินที่ยึดอาชีพนี้สามารถหาเงินได้โดยสุจริต ไม่เดือนร้อนใคร โดยการนำการพ้นสีแนวสตรีทอาร์ตมาออกแบบเสือผ้า สเก็ตบอร์ด หมาก ศิลปินเพลงของไทยบางคนเกิดมากได้จากจุดเริ่มต้นนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการทำอะไรที่สร้างสรรค์ และน่าสงเสริมเด็กไทยให้มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลัง เป็นการส่งเสริมไม่ให้เด็กไทยไปยุ่งกับอย่างเสพติด มีการกล้าคิดกล้าแสดงออก สะท้อนสังคมออกมาในความคิดของวับรุ่น บงบกถึงความต้องการของสังคม graffiti ยังสามารถทำให้มีสมาธิใช้ความคิดในการสรา้งผลงานออกมา ถ้าหาที่ให้สำหรับศิลปะนี้อย่างจริงจังจะเป็นทางออกของปัญหาการวาดภาพตามกำแพงไปได้

สำหรับใครบางคนอาจมอง graffiti เป็นเหมือนพวกสร้างปัญหาให้สังคมไม่ได้มองเป็นศิลป์ จากความคิดของคนบางกลุ่มคิดว่าการพ่นสีตามกำแพง รถไฟ หรือตึกต่างๆเป็นการสร้างสารรค์ที่รกหูรกตาไม่ได้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกวัน แต่ก็อย่างว่าคนเราต่างความคิดจะให้ทุกชอบเหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้ การแก้ปัญหาเหล่านี้ควรเริ่มจากสร้างพื้นที่ให้ ไรเตอร์เหล่านี้ได้แสดงความคิดได้อย่างอิสระ ที่ไม่เดือดร้อนใครจส่งผลให้ผลงานเหล่านี้มีคุณค่าขึ้นมา สำหรับตัวผมแล้วศิลป์ก็คือศิลป์มันยากที่จะกำหนดแนวหรือรูปแบบ มันคือความคิดสร้างสรรค์ และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคน